Tre fördelar med en avloppspump

Nyheter 2021-12-10

Tre fördelar med en avloppspump

Att placera en toalett, diskmaskin eller ett handfat i ett rum som saknar befintligt avlopp kan låta som ett jättestort projekt. Där det krävs att du bryter upp golvet för att koppla ihop avloppet med avloppstamen som kanske är placerad långt bort. Detta är både tidskrävande och kostar mycket pengar. Vi har lösningen för dig som vill placera ett avlopp i ett rum som saknar befintligt avlopp. Med en Saniflo pump kan du ansluta din nya toalett, diskmaskin eller handfat till avloppet utan att bryta upp golvet.

Flexibelt – placera din avloppspump i princip var du vill

En avloppspump finns i många olika storlekar och varianter. Det är en liten maskin med motor som kan pumpa i väg smutsigt avloppsvatten från exempelvis badrum, kök eller tvättstuga. Avloppspumpen är en mycket användbar lösning när man vill få in ett kök, ett badrum eller en tvättstuga i utrymmen som saknar avloppsstam eller i de fall där avloppsstammen ligger långt ifrån det utrymmet där avloppet behövs exempelvis om du vill placera ett Attefallshus på tomten.

Avloppspumpen kopplas in till toaletten, diskmaskinen, handfatet (m.fl.) och med smala rör ansluts den till avloppsstammen. Rören från pumpen kan dras på väggen eller längs golvet och ansluts sedan till avloppsstammen. Vilket innebär att man inte behöver riva upp golvet för att komma åt avloppet. Det gör det möjligt att placera handfat, toalett eller diskmaskin i princip var man vill.

Kostnadseffektivt – du sparar pengar

Det tar både mycket tid och kostar mycket pengar att bryta upp golvet för att komma åt avloppet. I vissa fall är det dessutom förbjudet från bostads/hyresföreningen att bryta upp golvet för att komma åt avloppsstammen. Det finns många risker med att bryta upp betonggolvet. I många fall vet du inte hur djup betongen är och du kan råka förstöra kablar eller skapa en läcka i ett rör vilket ger dyra konsekvenser.

I stället för att bila upp golvet som inte bara innebär risker utan också är en tidskrävande och dyr kostnad kan du placera din avloppspump i rummet där du vill få in avloppet. På så sätt är en avloppspump både kostnadseffektiv och tidseffektiv.

Avloppspumparnas kompakta design möjliggör att du kan gömma pumpen i skåpet under handfatet eller bakom toaletten. Det du behöver tänka på är att pumpen alltid ska placeras våtsäkert och på ett fackmannamässigt sätt. Kontakta våra samarbetspartner för att få hjälp med installationen, du hittar de här.

Våra pumpar har hög kvalité och är hållbara

Vi har en lång historia inom avloppspumpar och vår första kvarnpump producerades redan år 1958. Sedan dess har vi varit det ledande varumärket på världsmarknaden inom avloppspumpar för inomhusbruk. Med forskning och ständig utveckling av våra produkter samt tillverkning i våra egna fabriker kan vi erbjuda den bästa kvalitén på marknaden. I och med vår höga kvalité på pumparna beräknas en inomhuspump hålla i ca 10–15 år under förutsättning att pumpen rengörs. Du kan rengöra din avloppspump med Descaler för optimal rengöring och ett problemfritt underhåll.

Sammanfattning

Med andra ord är en avloppspump en lösning för dig som vill placera ett kök, badrum eller tvättstuga i utrymmen där det saknas avlopp eller om du vill få in avlopp i ett hus på tomten. Du sparar både pengar och tid på att inte behöva riva upp golvet för att komma åt avloppet. Dessutom minimerar du risken för olyckor om du placerar en avloppspump i stället för att bila upp golvet. Vi har en lång historia av utveckling och kvalitetssäkring av våra avloppspumpar vilket gör att de håller i en lång tid framöver om du underhåller de rätt. Ta kontakt med oss om du har några frågor kring våra pumpar.

Relaterade produkter

Relaterade inlägg