News

  • Hur fungerar en kvarntoalett?

    Så hur fungerar en kvarntoalett? Processen är väldigt enkel. Saniflos kvarntoaletter drivs av en motor som maler ner avfallet till en spolmassa. Massan pumpas sedan iväg tyst och diskret genom ett 22 mm (i diameter) tjockt rör, till ett avloppssystem, septic tank eller holding tank. Avloppsstammen kan vara över 30 meter bort och du behöver inte ta hänsyn till fall, eftersom kvarntoaletten kan pumpa iväg avloppsvattnet även i motfall.

    Läs mer
  • Sanimarin introducerar marin eltoalett Maxlite+

    Sanimarin introducerar Maxlite+ marin eltoalett som är perfekt för båtens trånga utrymmen.

    Läs mer