News

  • Vad är en kondensvattenpump?

    En kondensvattenpump (kondenspump) är en liten och smidig pump som transporterar bort kondensvatten från till exempel vattenberedare, klimatanläggning, luftkonditionering, kylaggregat och kylenheter samt avfuktare.

    Läs mer
  • Saniflos Pumpskola - Så räknar du på pumphöjd och pumplängd!

    I Saniflos pumpskola visar vi hur du räknar på pumphöjd och pumplängd. Vilken pump behövs i vilken situation och hur långt från huset kan du placera pumpen? När du ska välja en pump anpassad efter dina behov behöver du även ta med i beräkningen de förutsättningar du har i eller till bostaden. På alla våra produktsidor kan du läsa hur långt respektive hur högt produkten kan pumpa. Detta står angivet som max pumphöjd och max pumplängd.

    Läs mer