SFAs historia

1958

Året då SFA, som från början tillverkade utrustning för reningsverk, har med utveckling av WC-malpumpen revolutionerat marknaden för sanitetsutrustning. Tack vare denna produkt 'Sanibroyeur SFA' går det idag att installera WC, badrum, kök eller tvättstugor överallt i huset utan större ombyggnad.

 

1970-1980

Efter framgången i Frankrike utökar SFA sin försäljning över hela Europa och Nordamerika. Samtidigt skiljer sig SFA från andra aktörer inom industrisektorn genom att genomföra sina första tv-kommunikationskampanjer.

1982

Saniflo AB bildas och börjar sin verksamhet i Sverige som helägt dotterbolag till SFA

1990-2000

SFA är en av pionjärerna bland industrikoncerner i Frankrike som tillämpar produktionsmetoder enligt standard för kvalitetscertifiering. SFAs produktionsanläggningar är bland de första ISO-certifierade fabrikerna. SFA-koncernen diversifierar sin verksamhet medan den fortfarande är inriktad på sanitetsbranschen.

 

2000-2010

SFAs innovationskultur leder till en växande diversifiering av produkter. Det är nu det lanseras pumpstationer i SANICUBIC®-serien, samtidigt som forsknings- och utvecklingslagen förbättrar SANIFLO-sortimentet för ökad komfort.

 

2010-2018

SFA-gruppen firar 60 år av innovation och fortsätter att förbättra de befintliga områdena med Saniaccess-serien och Sanipro UP som vann guld utmärkelse i innovationstävlingen Ideobains 2017. 

VÅRA VÄRDERINGAR

Innovation

60 år efter det att det första Sanibroyeur-patentet lämnades in, är Research and Development fortfarande kärnan i SFA: s strategi. Varje år återinvesteras en betydande del av vinsten för att säkerställa kontinuiteten och tillväxten i koncernen. Det växande antalet inlämnade patent talar vittnar om det. SFA-gruppen är nu en erkänd specialist inom sanitetsvärlden med innovativa och originella lösningar som svar på kundernas behov, både när det gäller komfort, installation men också välbefinnande. Sedan starten i och med lanseringen av en revolutionerande produkt blickar gruppen alltid mot framtiden och ständigt förnyar sig själv.

   

Industriell effektivitet 

Eftersom den industriella effektiviteten genomsyrar alla produktionsstadier, erbjuder SFA-gruppen produkter som är kända för sin tillförlitlighet och kvalitet.

Certifieringar av produktionsanläggningarna: Produktionsanläggningarna är certifierade enligt standard ISO9001, 9000 och 14001. De visar tydligt SFA: s åtagande att värna om kvaliteten på sina produkter.

Certifieringar av produkterna: SFA-gruppens kvalitetsåtagande erkänns både på internationell nivå och av oberoende laboratorier. SFA-koncernen uppfyller alla standarder som krävs av de certifieringar som gäller i alla länder där produkterna säljs:

  • CE-märkning för den europeiska marknaden
  • CSA-standarder för den nordamerikanska marknaden
  • PCT-standarder för den ryska marknaden

   

Kundbemötande i världsklass

SFA-koncernen fokuserar på sina kunder, vare sig de är professionella eller privata, internationella eller nationella. SFA ständigt utvecklar sin service och skall ge kunderna:

  • Ett tätt och kvalificerat nätverk av rådgivare och säljare
  • Kundservice
  • En webbplats som erbjuder flera tjänster